سایت رفاهی دانشگاه علوم پزشکی
اخبار مهم
  • پایش فشارخون 51 درصد جامعه هدف

  • پایش فشارخون 51 درصد جامعه هدف

رديف عنوان آيين نامه ، بخشنامه ،قوانين و مقررات
1 آئین نامه نظام نهایی پیشنهادات
2 شيوه نامه ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران
3 آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران
4 ضوابط اجرائی ارتقا رتبه کارکنان

 مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

رديف عنوان آيين نامه ، بخشنامه ،قوانين و مقررات
1 قانون خدمات کشوری
2 آموزش ضمن خدمت کارکنان
3 آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی
 4 آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی
5 تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
6 تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
7 ماموریت آموزشی
8 آئین نامه ماموریتها
9 چارچوب نقل و انتقالات دانشگاه
10 قراردادساعتی پزشکان
11 طرح پزشکان و پیراپزشکان
12 بازنشستگی
13 مرخصیها
14 طبقه بندی مشاغل
15 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری

 

مدیریت امورعمومی

ردیف  عنوان آئین نامه، بخشنامه و قانون و مقررات 
1 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی 
2 آئین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
3 قوانین اجرائی اسکان مهمان در مهمانسراهای دانشگاه
4 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
5 شیوه نامه فروش اموال اسقاط و ضایعات
6 آئین نامه استفاده از خانه های سازمانی و کمک هزینه مسکن
7 آئین نامه اموال غیر منقول در اختیار دستگاه های اجرائی و نحوه مستندسازی

مديريت درمان

رديف عنوان دستورالعمل، بخشنامه، قوانين و مقررات مديريت درمان
1 دستورالعمل تحول سلامت
2 ويرايش دوم كتاب ارزشهاي نسبي
3 تعرفه گلوبال اعمال جراحي شايع كتاب ارزشهاي نسبي
4 دستورالعمل بسته خدمتي نوزاد سالم
5 كتاب راهنماي كشوري بيمارستانهاي دوستدار مادر
6 مجموعه دستورالعمل هاي ايمني بيمار
7

آيين نامه ضوابط فعاليت واحد بيماران بين الملل

آيين نامه هاي صدور مجوز و پروانه موسسات
1
نحوه صدور پروانه مطب دندانپزشكان
2
ايين نامه كنترل عفونت در واحدهاي دندانپزشكي
3
ايين نامه تاسيس درمانگاه دندانپزشكي
4
شرايط كلي مطبهاي دندانپزشكي
5
دوره هاي مورد تاييد پروتز دنداني
6
ايين نامه تاسيس مراكز راديولوژي و تصوير برداري پزشكي
7
آشنايي با تاسيس مراكزجراحي محدود
8
ايين نامه تاسيس مراكز متادون تراپي درماني
9
ايين نامه مراكز تزريقات وپانسمان
10
ضوابط تاسيس موسسات در بخش خصوصي
11
ايين نامه تاسيس مراكز ناباروري
12 ايين نامه تاسيس درمانگاهها
13
آيين نامه تاسيس سلامتكده طب سنتي
14 آيين نامه تاسيس لابراتوار پروتز دندان
15
آيين نامه تاسيس مراكز درمان سوء مصرف مواد
16 شرايط تاسيس موسسين مراكز درماني
17 ظوابط تاسيس موسسات و مراكز پزشكي در بخش خصوصي توسط افراد حقيقي يا حقوقي
18 آيين نامه تاسيس دفاتر كار ارزيابي شنوايي 
19 آيين نامه تاسيس بيمارستان
20 آيين نامه تاسيس دفاتر كار تغذيه و رژيم درماني
21 آيين نامه تاسيس مراكز درمان ناباروري
22 آيين نامه تاسيس موسسه راديولوژي و مراكز تصويربرداري پزشكي
23 آيين نامه تاسيس مركز جراحي محدود و سرپايي
24 آيين نامه پزشكي هسته اي
25 آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ايمنولوژي و آلرژي
26 آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي چشم پزشكي
27 آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي داخلي
29 آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ديابت
30 آيين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي درد
31 آيين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي مغز و اعصاب
32 آيين نامه تاسيس درمانگاه دندانپزشكي
33 آيين نامه تاسيس درمانگاه غير تهاجمي قلب و عروق
34 آيين نامه تاسيس درمانگاهها
35 دستورالعمل مرتبط با فضاهاي درماني و بيمارستاني
36 آيين نامه تاسيس دفتر كار بينايي سنجي
37 آيين نامه تاسيس مراكز ارتوپدي فني
38 آيين نامه تاسيس مراكز فيزيوتراپي
39 آيين نامه تاسيس مراكز جامع توانبخشي
40 آيين نامه تاسيس مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت
   
   

در دست اقدام

 

امور اداری

يف عنوان آيين نامه ، بخشنامه ،قوانين و مقررات 
1 قانون مدیریت خدمات کشوری
2  
   

 

بیماریهای واگیر

يف عنوان آيين نامه ، بخشنامه ،قوانين و مقررات
1 هپاتیت
2 سل
3 راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماریهای منتقله از غذا
4 دستورالعمل آزمايشگاهي ليشمانيوز
5 دستورالعمل پدیکلوزیس
6 دستورالعمل درمان وبا
7 راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر
8 راهنمای کشوری تب مالت
9 راهنمای کشوری مراقبت آنفلونزا
10 راهنمايcchf

 

امور دارویی

يف عنوان آيين نامه ، بخشنامه ،قوانين و مقررات
1 قانون مدیریت خدمات کشوری
2  
 

 

آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

ردیف عنوان آئین نامه
1

آئين نامه اعطاي نشان پژوهشي

2

آئين نامه  تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها

3

آیین نامه روند تصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی

4

آئین نامه محرومیت از مطب

5

آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرورساختارمند و متاآنالیز

6

آئین نامه عضویت و امانت در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

7

آیین نامه وجین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان

8

امتیاز پژوهشی آئین نامه محرومیت از مطب

9

پاداش مقالات مرداد 1395

10

مصوبه هیات رئیسه در مورد گرنت و نشان پژوهش

11

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

12

آئین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

13

آئین نامه جشنواره پژوهش و فناوری همدان 27 مهر

14

آئین نامه شرکت در همایش داخل و خارج کشور

15

آئين نامه تأسيس گروه پژوهشي

16

آیین نامه نحوه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی همدان

17

دستورالعمل شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت

18

دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

19

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی و دانشجویی دانشگاه

20

فرم پیشنویس طرح تحقیقاتی هیات علمی و HSR

21

دستورالعمل کمیته تخلفات پژوهشی

22

دستورالعمل نحوه استفاده از داده های سلامت

23

مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی

24

اجرای طرح ها و پایان نامه های چندمرکزی

25

دستورالعمل نحوه بروزرسانی اطلاعات کارآزمایی بالینی ثبت شده در (IRCT)

26

دستورالعمل مراحل ثبت و ورود اطلاعات مربوط ببه کارآزمایی های بالینی

27

دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران

28

دستورالعمل پذیرش کارآزمایی های بالینی متقاضی ثبت در (IRCT)رديف عنوان آيين نامه ، بخشنامه ،قوانين و مقررات
1 1- مجموعه قوانین و مقررات حوزه فناوری
1 2- آیین نامه توسعه فناوری